PRIVACYVERKLARING

1. INLEIDING

We zijn blij dat je naar ons toekomt en geïnteresseerd bent in ons bedrijf, onze producten en diensten. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en de veiligheid van informatie die direct of indirect kan worden gebruikt om een natuurlijke persoon te identificeren (hierna “Persoonlijke gegevens”) tijdens de verwerking in het hele bedrijfsproces. CIRRO heeft deze Privacyverklaring opgesteld om uit te leggen hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Laatst bijgewerkt: 01 december 2022.

Wanneer in deze Privacyverklaring wordt gesproken over “CIRRO“, “wij“, “ons“, wordt daarmee het bedrijf bedoeld dat beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in het kader van deze Privacyverklaring. Uw Persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door YunExpress Europe B.V.

Contactgegevens:

YunExpress Europa B.V.

Schiphol Boulevard 167, 1118BG Schiphol, Nederland

Als je tijdens of na het lezen van deze Privacyverklaring vragen hebt over ons gebruik van je persoonlijke gegevens, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres van
DPO@ztn.com
.

2. IS DEZE PRIVACYVERKLARING OP U VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring is op u van toepassing als u klant bent van CIRRO of als u contact opneemt met CIRRO, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan
www.cirroglobal.com
inclusief alle pagina’s en mobiele apps (hierna “Websites“), of als u e-mails van CIRRO ontvangt.

Onze Websites, producten en diensten zijn voor een algemeen publiek en niet gericht op kinderen. In principe verzamelen we geen Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 14 jaar. Als je jonger bent dan 14 jaar en gebruik wilt maken van onze diensten, vertrouw dan op de hulp van een ouder of voogd.

Als een kind jonger dan 14 jaar Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kan de ouder of voogd contact met ons opnemen en zullen wij indien nodig Persoonsgegevens verwijderen.

3. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

In het kader van haar bedrijfsactiviteiten en het verlenen van de diensten moet CIRRO Persoonsgegevens verwerken. Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij u de gevraagde diensten niet leveren. In de regel zijn de Persoonsgegevens die u direct of indirect aan CIRRO verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt en onze Websites bezoekt:

 • Contactgegevens. Dit omvat uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Financiële informatie. Dit omvat je bankrekeningnummer, betaalstatus en facturen;
 • Identificatie-informatie. Dit kan uw ID-nummer, wachtwoordnummer of rijbewijsnummer zijn, zodat we u kunnen identificeren;
 • Accountgegevens. Dit omvat inloggegevens, waaronder uw gebruikersnaam, e-mailadres, telefoon en andere gegevens die via uw account worden verstrekt;
 • Informatie verzender. Dit omvat de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de verzender;
 • Informatie ontvanger. Dit omvat de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de ontvanger;
 • Gebruikersgegevens en voorkeuren. Dit omvat, indien van toepassing, verzendvolumes, klachten, transactiegeschiedenis en gerelateerde commerciële activiteiten, communicatie, enquête-informatie en uw voorkeuren.
 • Automatisch gegenereerde informatie. Dit omvat IP-adres, unieke apparaat- of gebruikers-ID, systeem- en browsertype, datum- en tijdstempel, verwijzend websiteadres, inhoud en pagina’s die u op onze websites of mobiele applicaties hebt bezocht, datum-, tijd- en locatieacties.

Naast de bovenstaande categorieën Persoonsgegevens kunnen wij, afhankelijk van uw interactie met CIRRO, andere soorten informatie verzamelen die al dan niet Persoonsgegevens kunnen bevatten. Dergelijke informatie met betrekking tot zendingen en diensten kan bestaan uit trackingnummers voor zendingen, routegegevens voor zendingen, locatiegegevens, status van een zending, afleverlocatie, verpakkingstype, aantal stuks, gewicht, prijzen, foto van het pakket, bewijs van aflevering en douane-informatie.

4. HOE VERZAMELEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

CIRRO verzamelt Persoonsgegevens wanneer deze worden verstrekt door de verzender of onze contractuele klant of door een bezoeker van onze website. Als u de verzender of onze contractuele klant bent, dan ontvangen wij uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u. Voorbeelden van situaties waarin CIRRO direct Persoonsgegevens verzamelt zijn:
 • De naam, het adres en het telefoonnummer van de persoon die de overbrenging aanbiedt en als verzender wordt vermeld.
 • De naam, het adres, identiteitsgegevens, betaalkaartgegevens en rekeningnummer van een persoon die een CIRRO verzendrekening opent, namelijk onze contractuele klant.

Als de verzender of onze contractuele klant Persoonsgegevens van anderen verstrekt, dan ontvangen wij die Persoonsgegevens indirect. Voorbeelden van situaties waarin CIRRO indirect Persoonsgegevens verzamelt zijn:
 • De naam, het adres en het telefoonnummer van de ontvanger van de zending.
 • De naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en de identificatiegegevens van de directeur, werknemers, werknemers of vertegenwoordigers van de verzender of rekeninghouder.
 • De naam en het adres van de verzender wanneer de verzender een bestelling plaatst bij een online marktplatform zoals Amazon, ebay, Wish en CIRRO levert het pakket af op het door jou opgegeven adres.

Wanneer CIRRO Persoonsgegevens indirect ontvangt, vertrouwen wij op de verstrekker van de Persoonsgegevens voor de juistheid van de informatie en dat de verstrekker de bevoegdheid heeft om die informatie aan CIRRO te verstrekken.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE GRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of anderszins verwerkt wanneer dat nodig is in het kader van een verantwoord, efficiënt en effectief bedrijfsbeheer van CIRRO. CIRRO verwerkt Persoonsgegevens op basis van toepasselijke rechtsgronden. De rechtsgrond is vaak intrinsiek verbonden met het zakelijke doel. Dit betekent bijvoorbeeld dat de uitvoering van een overeenkomst zowel een rechtsgrond als een zakelijk doel voor CIRRO kan zijn. Daarom zullen we eerst verduidelijken op welke rechtsgrond CIRRO uw Persoonsgegevens verwerkt en vervolgens voor welk zakelijk doel we uw Persoonsgegevens gebruiken: Juridische gronden In het algemeen, CIRRO uw persoonsgegevens op een van de volgende rechtsgronden:
 • De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst tussen u en CIRRO,
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen,
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen,
 • De verwerking is noodzakelijk voor CIRROde gerechtvaardigde belangen van CIRRO, tenzij deze belangen moeten wijken voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, of
 • waar gepast en nodig zullen we uw toestemming vragen.

Zakelijke doeleinden CIRRO verzamelt, gebruikt of verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer de verwerking valt binnen het toepassingsgebied van een (of meer) van de legitieme zakelijke doeleinden die hieronder worden opgesomd:
 • Uitvoerende overeenkomsten. Dit omvat verzendservices, tracking CIRRO diensten, communicatie met onze contractuele klant, verzender en andere partijen over diensten, reageren op verzoeken om meer informatie, geschillenbeslechting en het voorbereiden van overeenkomsten (bijv. het volgen van de zending koppelen aan uw account zodat u uw zending kunt volgen).
 • Productontwikkeling, onderzoek en verbetering van CIRRO producten en/of diensten. CIRRO verwerkt Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de ontwikkeling en verbetering van CIRRO producten en/of diensten, onderzoek en ontwikkeling (bijvoorbeeld het analyseren van informatie met betrekking tot de verzending en diensten om onze diensten te verbeteren).
 • Relatiebeheer en marketing voor commerciële activiteiten. In het algemeen, CIRRO verwerkt Persoonsgegevens als dat nodig is voor de ontwikkeling en verbetering van CIRRO producten en/of diensten, accountbeheer, klantendiensten en het uitvoeren van gerichte marketingactiviteiten om een relatie met een klant tot stand te brengen en/of een relatie met een klant of zakenpartner in stand te houden of uit te breiden en voor het uitvoeren van analyses met betrekking tot Persoonsgegevens voor statistische doeleinden (bijv. om u reclame, mededelingen en inhoud te sturen die beter op uw interesses zijn afgestemd).
 • Uitvoering van bedrijfsprocessen, intern beheer en managementrapportage. Hieronder vallen activiteiten zoals het beheren van bedrijfsmiddelen, het uitvoeren van interne audits en onderzoeken, financiën en boekhouding, het implementeren van bedrijfscontroles, het leveren van centrale verwerkingsfaciliteiten voor efficiëntiedoeleinden, het beheren van fusies, overnames en afstotingen en het verwerken van Persoonsgegevens voor managementrapportage en -analyse.
 • Beveiliging en bescherming . De verwerking van gegevens voor processen zoals die met betrekking tot veiligheid, bescherming CIRRO en haar klanten of zakenpartners, en het verifiëren van de status en toegangsrechten (bijvoorbeeld het leveren van beveiligde diensten voor online en offline transacties) van klanten of zakenpartners.
 • De vitale belangen van individuen beschermen. Dit omvat het verwerken van gegevens wanneer dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van andere personen te beschermen (bijv. om dringende veiligheidsredenen).
 • Naleving van wettelijke verplichtingen. Dit heeft betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens die nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving waaraan CIRRO onderworpen is (bijv. controle van de namen van klanten en zakenpartners op zwarte lijsten om belangenverstrengeling te voorkomen, naleving van handelsvoorschriften, antiwitwas- en anticorruptieregelgeving en andere beleidsregels, procedures en voorschriften).

6. HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?

CIRRO kan cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken op haar Websites. Via deze cookies, CIRRO verkrijgt automatisch Persoonsgegevens zoals hierboven vermeld wanneer u onze Websites bezoekt. Raadpleeg onze Cookie Notice voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën.

7. HOE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

CIRRO deelt uw Persoonsgegevens met derden in de volgende omstandigheden:

 • Deel uw persoonlijke gegevens binnen CIRROgelieerde ondernemingen, operationele groepen, dochterondernemingen en divisies indien dit noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden.
 • Onze werknemers hebben alleen toegang tot persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om het toepasselijke doel te dienen en hun werk uit te voeren.
 • Uw persoonsgegevens delen met gegevensverwerkers zoals verkopers of dienstverleners die namens ons Persoonsgegevens verwerken. In dergelijke gevallen gebruiken deze derden uw Persoonsgegevens alleen voor de hierboven beschreven doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies. Wanneer deze derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, zullen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover deze verwerking is beveiligd. De volgende derden hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, indien relevant, voor het leveren van hun producten of diensten aan ons:
  • Douaneagentschap voor het uitvoeren van douaneformaliteiten en de aangifte van je zending.
  • Last-mile delivery service provider om de zending op de verwachte bestemming af te leveren.
  • IT-serviceprovider die onze Websites en bepaalde software ontwikkelt en onderhoudt.
  • Aanbieder van clouddiensten: We kunnen gegevens opslaan op servers die worden beheerd door een cloudserviceprovider van ons. Ongeacht waar u onze online services gebruikt of gegevens aan ons verstrekt, kunnen de gegevens worden overgebracht naar en bewaard op servers buiten het land waarin de gegevens zijn verzameld.
  • Wetshandhaving, regelgevende instanties en andere partijen om juridische redenen: We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden verstrekken als de wet dit vereist of als we redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is (a) om te voldoen aan een dagvaarding of andere juridische procedures, gerechtelijke acties of verzoeken van overheidsinstanties; (b) wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en aan redelijke verzoeken van wetshandhavers; (c) om onze juridische claims, rechten en eigendommen te beschermen en uit te oefenen; (d) om uw rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid of die van anderen te beschermen; en (e) fraude onderzoeken.

8. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEVEILIGD?

We hebben adequate voorzorgsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals tegen alle andere vormen van onwettige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking, inclusief het beschermen van uw Persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, het handhaven van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw Persoonsgegevens en het opleiden van personeel op het gebied van informatiebeveiliging.

Geen enkele beveiligingsmaatregel kan echter garanties bieden tegen compromittering. U speelt ook een belangrijke rol in de bescherming van uw Persoonlijke gegevens. Je moet je gebruikersnaam en wachtwoord met niemand delen en wachtwoorden niet hergebruiken op meer dan één website. Als u een reden hebt om aan te nemen dat uw Persoonsgegevens gecompromitteerd zijn, neem dan contact met ons op.

9. HOE LANG WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAARD?

Tenzij anders toegestaan of vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, bewaren we je persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld te vervullen, als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen of als dit nodig is om geschillen op te lossen. Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de toepasselijke wettelijke vereisten, de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht. We behouden ons het recht voor om dergelijke anonieme en niet-geïdentificeerde gegevens te gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden zonder u daarvan op de hoogte te stellen of uw toestemming te vragen.

10. WAAR SLAAN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP OF WAAR GEVEN WE ZE DOOR?

In het algemeen worden de Persoonsgegevens met betrekking tot u wettelijk verzameld door CIRRO op het grondgebied van de Volksrepubliek China worden opgeslagen op het grondgebied van de Volksrepubliek China.

Vanwege de aard van ons bedrijf en de diensten die we aan u leveren, CIRRO kan het nodig zijn om uw Persoonsgegevens over te dragen aan haar filialen of dochterondernemingen buiten de Volksrepubliek China om de overeenkomsten met u uit te voeren of om de doelen te bereiken die in deze Verklaring zijn opgenomen. In alle gevallen waarin we Persoonsgegevens overdragen, zorgen we ervoor dat dergelijke overdrachten onderworpen zijn aan passende waarborgen die niet lager zijn dan het beschermingsniveau dat vereist wordt door de toepasselijke wetgeving in China. Voordat grensoverschrijdende overdracht of toegang op afstand plaatsvindt, voltooien we de bijbehorende procedures in overeenstemming met de vereisten van de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

11. WELKE RECHTEN KUNT U UITOEFENEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Op basis van de wet die van toepassing is op het gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u rechten uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Merk op dat we in sommige gevallen niet verplicht zijn om volledig aan uw verzoek te voldoen, omdat dergelijke rechten voorwaardelijk kunnen zijn of omdat we uw rechten moeten afwegen tegen onze rechten en verplichtingen om uw Persoonsgegevens te verwerken en de rechten en vrijheden van anderen te beschermen. Een aantal van de rechten die u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens, zoals van toepassing in de Europese Economische Ruimte, de staat Californië of andere Amerikaanse of internationale geografische rechtsgebieden, worden hieronder uitgelegd:

Recht op toegang

U kunt recht hebben op een kopie van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en op informatie over hoe wij deze gebruiken. Uw Persoonsgegevens worden meestal digitaal aan u verstrekt. We kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat u de gevraagde informatie verstrekt.

Recht op correctie

We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u hebben, nauwkeurig en volledig is. Als u echter van mening bent dat dit niet het geval is, kunt u het recht hebben om te verzoeken dat alle onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens die wij over u verwerken, worden gewijzigd.

Recht op wissen

U kunt het recht hebben ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer de Persoonsgegevens die we hebben verzameld niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, wanneer Persoonsgegevens verouderd zijn of wanneer u uw toestemming intrekt (als we uw Persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming). Dit moet echter worden afgewogen tegen andere factoren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we niet aan uw verzoek kunnen voldoen vanwege bepaalde wettelijke of regelgevende verplichtingen.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt het recht hebben om ons te vragen (tijdelijk) te stoppen met het gebruik van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de Persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig zijn of wanneer u denkt dat wij uw Persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt het recht hebben om te vragen dat wij Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, overdragen aan een derde partij van uw keuze. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer u de Persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt en wanneer wij deze gegevens op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van uw toestemming of om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u na te komen.

Recht op bezwaar

U kunt het recht hebben om bezwaar te maken tegen verwerking die is gebaseerd op onze legitieme belangen. In geval van verwerking van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken. Wanneer u ons vraagt om te stoppen met het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, CIRRO zal het gebruik van uw Persoonsgegevens onmiddellijk staken. Voor andere doeleinden die zijn gebaseerd op onze legitieme belangen, zullen we de Persoonsgegevens niet langer op die basis verwerken wanneer u bezwaar indient op basis van uw gronden met betrekking tot uw specifieke situatie, tenzij we een dwingende legitieme grond hebben voor de verwerking. Houd er echter rekening mee dat we bepaalde diensten of voordelen mogelijk niet kunnen leveren als we de daarvoor benodigde Persoonsgegevens niet kunnen verwerken.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming

U kunt het recht hebben om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of een soortgelijk belangrijk gevolg heeft. Als u van mening bent dat er een geautomatiseerde beslissing over u is genomen en u bent het niet eens met de uitkomst daarvan, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens en ons vragen de beslissing te herzien.

Recht om toestemming in te trekken

In specifieke gevallen kunnen wij uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens te verwerken. Wanneer we dit doen, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. CIRRO zal de verdere verwerking zo snel mogelijk na het intrekken van uw toestemming stoppen. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken.

12. CALIFORNISCHE CONSUMENTEN

Als u in Californië woont, kunt u bepaalde verzoeken doen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. We zullen aan elk van deze verzoeken voldoen volgens de vereisten van de Californische wet.

 • U kunt toegang vragen tot een kopie van de Persoonsgegevens die wij over u hebben, inclusief een lijst met categorieën van uw Persoonsgegevens die wij hebben verkocht en een lijst met categorieën van uw Persoonsgegevens die wij voor zakelijke doeleinden met een ander bedrijf hebben gedeeld.
 • U kunt ons verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen.
 • U kunt ons verzoeken om te stoppen met de verkoop van uw Persoonsgegevens.

Hieronder vind je meer informatie over elk van deze verzoeken.

Toegang vragen tot persoonlijke gegevens

Als u dit verzoek indient, dat we ook wel een verzoek om toegang tot informatie noemen, zullen we u (voor zover wettelijk vereist) het volgende teruggeven:

 • De categorieën Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.
 • De categorieën bronnen waarvan wij uw Persoonsgegevens verzamelen.
 • Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw Persoonsgegevens.
 • De categorieën van derden met wie we Persoonsgegevens delen.
 • De specifieke Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.
 • Een lijst van categorieën Persoonsgegevens die we hebben verkocht, samen met de categorie van elk ander bedrijf waaraan we ze hebben verkocht. Alle categorieën Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden opgenomen in een verkoop aan andere bedrijven, inclusief bedrijven binnen onze bedrijfsfamilie. Als we uw Persoonsgegevens niet hebben verkocht, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.
 • Een lijst van categorieën Persoonsgegevens die we hebben vrijgegeven voor een zakelijk doel, samen met de categorie van elk ander bedrijf waarmee we de gegevens hebben gedeeld.

U kunt ons maximaal twee keer per voortschrijdende periode van twaalf maanden vragen u deze informatie te verstrekken. Wanneer u dit verzoek doet, kan de verstrekte informatie beperkt zijn tot Persoonsgegevens die we in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld.

Persoonlijke gegevens verwijderen

U hebt het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen. Zodra we een verzoek hebben ontvangen, verwijderen we de Persoonsgegevens (voor zover wettelijk vereist) die we over je hebben vanaf de datum van je verzoek uit onze bestanden en geven we eventuele serviceproviders opdracht hetzelfde te doen. In sommige gevallen kan verwijdering worden bereikt door de informatie te anonimiseren. Als u ervoor kiest om uw Persoonsgegevens te verwijderen, kan dit invloed hebben op uw vermogen om onze websites en online functies te gebruiken, inclusief het afsluiten van uw online account.

Stop de verkoop van persoonlijke gegevens

In de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van deze Verklaring hebben we geen persoonlijke gegevens van consumenten verkocht, zoals deze termen worden gedefinieerd onder de California Consumer Privacy Act.

Geen discriminatie

We zullen u niet discrimineren omdat u uw rechten uitoefent. Dit betekent over het algemeen dat we u het gebruik van onze diensten niet zullen ontzeggen, u geen ander niveau of andere kwaliteit van onze diensten zullen bieden. Als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen, kan dit invloed hebben op uw ervaring met ons en kunt u mogelijk niet deelnemen aan bepaalde services waarvoor het gebruik van uw persoonlijke gegevens vereist is.

Wet schijnwerper

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light” wet, staat onze gebruikers die inwoners zijn van Californië toe om eenmaal per jaar gratis informatie van ons op te vragen over categorieën van persoonlijke gegevens (indien van toepassing) die we hebben verstrekt aan derden voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via de contactgegevens bovenaan deze Privacyverklaring.

13. WAT ALS U ANDERE VRAGEN OF OPMERKINGEN HEBT?

Vragen of klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u richten aan CIRRO via de contactgegevens bovenaan deze Privacyverklaring.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in het rechtsgebied waar u werkt, waar u woont of waar een vermeende inbreuk plaatsvindt.

14. HOE WORDT DEZE PRIVACYVERKLARING BIJGEWERKT?

CIRRO kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als een wijziging ernstige gevolgen heeft, CIRRO zal zich inspannen om u actief te informeren over dergelijke wijzigingen. CIRRO zal te allen tijde een actueel Privacy Statement op de Websites plaatsen met vermelding van de laatste wijzigingen.