Efficiëntie voor het goede

Milieu

CIRRO, als toonaangevende dienstverlener op het gebied van e-commerce logistiek en fulfillment, is zich bewust van de koolstofemissies, voornamelijk CO2, die het gevolg zijn van internationaal transport en magazijnactiviteiten.
Onze koolstofvoetafdruk wordt toegeschreven aan faciliteiten, apparatuur, transport en noodzakelijke zakenreizen. We beloven deze uitstoot te compenseren door te investeren in initiatieven voor hernieuwbare energie en projecten die de gemeenschap ondersteunen, zodat er een balans is tussen onze koolstofvoetafdruk en onze inspanningen om de uitstoot te compenseren.
Nederlands methaanterugwinningsproject

Projectlocatie: Nederland
Dit milieubewuste landbouwinitiatief is gericht op het verminderen van broeikasgassen door methaan uit mest op te vangen en de duurzaamheid van de boerderij te verbeteren met stabiele verwarming door thermische energiesystemen. Verwacht wordt dat verbeterde mestbeheertechnieken met name de regionale luchtkwaliteit zullen verbeteren. Dit project onderstreept onze toewijding aan het bevorderen van duurzame en milieuverantwoorde landbouwpraktijken.

Windenergie Project

Locatie project: India
Dit project omvat de oprichting van twee windenergieprojecten in India, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 34 MW. Dit vervangt elektriciteit uit fossiele brandstoffen, wat leidt tot schonere energie. Jaarlijks levert het 68.503 MWh hernieuwbare energie aan het nationale elektriciteitsnet, wat een aanzienlijke verschuiving naar duurzame energieproductie betekent en de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen vermindert.

Project Klimaatactie

Locatie project: Wereldoceaan
Het project richt zich op het koolstofverwijderingssysteem van Running Tide, dat gebruik maakt van natuurlijke routes zoals het laten zinken van terrestrische en mariene biomassa en het verhogen van de alkaliteit van de oceaan. Deze methode verplaatst koolstof veilig van de snelle naar de langzame cyclus in de oceaan, beperkend opwarming en verzuring.

Boomplant project

Locatie project: Bolivia
We pakken de milieu-impact actief aan met een gecertificeerd boomplantproject in Bolivia, met als doel 516 ton CO2-uitstoot te compenseren. Dit initiatief, CIRRO E-Commerce Europe, heeft als doel om de CO2-voetafdruk van 2.000.000 pakketten binnen ons Europese netwerk te verminderen in 2024, om onze duurzame e-commerce en groene logistieke praktijken te laten zien.

Bosbehoud Project

Projectlocatie: Nederland
We nemen actief deel aan een project voor bosbehoud om koolstofemissies te compenseren, waarbij we ons richten op het planten en onderhouden van bomen, vooral in gebieden zoals de Eersel. Dit initiatief is cruciaal voor CO2-absorptie, het behoud van biodiversiteit en het verminderen van de impact van onze e-commerce logistiek. Onze inzet om deze herbeboste gebieden te onderhouden toont onze toewijding aan verantwoordelijke bedrijfspraktijken.

Onze
Partners